Visió gràfica de la visita al riu
1r B ix al riu.
El tenim molt a prop
però per a alguns era desconegut.

Càlcul de les dimensions del nou llit
1r ESO grup B
Quadern d'equip 1
Quadern d'equip 2
Quadern d'equip 3
Quadern d'equip 5
Quadern d'equip 6