Objectiu
Reconèixer el màxim de les plantes de la clau dicotòmica proporcionada, fer-li una fotografia i completar l'arxiu adjunt.
Planta
Herbàcia
Àrbre o arbust
Planta aquàtica
Planta no aquàtica
Àrbre
Arbust
Planta amb més d'1 m d'altura
Planta amb menys d'1 m d'altura
Amb inflorescència en forma de carxofa punxosa
Inflorescència diferent a la d'una carxofa punxosa
Fulles aciculars
Fulles laminars
Amb espines a la tija
Sense espines a la tija
Fulles planes amb limbe cilíndirc
Fulles amples amb bora aspra. Inflorescència al final de la tija en forma de plomall de color pard-violaci o rogenc
Planta amb pels
Planta sense pels
Pinyes grans, corfa roja ataronjada
Pinyes xicotetes, corfa grisa-rogenca
Fulles simples
Fulles compostes
Fulles palmades, en forma de ventall, grans i espinoses
Fulles senceres o sense fulles aparents
Fulles compostes
Fulles simples
Tiges rèptils o trepadores
Tiges ni rèptils ni trepadores
Fulles llargues o en forma de cinta
Fulles curtes i sense forma de cinta
Fulles adultes palmatilobades, en forma de ma oberta. Amb tres o cinc extrems
Fulles no palmeades
Fulles oposades o compostes
Fulles alternes, caduques o sense fulles
Amb nombre imparell de fulles
Amb nombre parell de fulles
Planta amb fulles lineals i estretes
Planta amb fulles laminars
Fulles en forma de cor-triangular, gruixudes i irregularment dentades, el revés del qual és aspre pels seus durs pèls, desagradables al tacte però no espinosos
Fulles clarament peciolades, poliformes, amb freqüència pinnades, almenys les superiors i profundament lobulars
Fulles basales, eixen de la base de la planta no de les tiges
Les fulles eixen de les tiges
Amb espiga que és la inflorescència de la planta que es considera prolongació de la tija, és densa, trencadissa i cilíndrica
Sense espiga o espiga poc densa
No supera els 15 cm d'altura
Té més de 15 cm d'altura
Fulla aspra, produeix làtex amb les ferides
Fulla amb color verd fosc per l'envés i gris blanquinoses pel revers
Fulles oposades a la tija
Fulles alternes
Fulles lineals en grups i fruit negre
Fulles amb marge retallat
Planta amb tijes molt espinoses. Fruit carnós
Arbust amb fulles caduques o transformades en espines. Fruït sec (llegum) i flors groges.
Dividides en 5 fulletes
Compostes per 3-5 fulletes
Planta aromàtica
Planta no aromàtica
Les fulles eixen de la tija
Fulles basals, eixen de la base de la planta
Planta urticant
Planta no urticant encara que pot ser aspra al tacte
Planta urticant
Planta no urticant encara que pot ser aspra al tacte
Inflorescència blanquinosa al final d'una única tija central
Gramínea amb inflorescència en espiga poc densa
Planta aromàtica
Planta no aromàtica
Amb cúpula còrnia escatosa envoltant només la part del fruit. Fulles lobulades o irregularment dentades
Sense gla
Fulles profundament dividides. Flors blanques. Fruit esfèric i vermell
Fulla serrada però no lobulada. Fruit en pluridrupa
Fulles molt reduides amb forma de ploma
Fulles amb forma de cor
Fulles compostes de tres fulletes sense peciol. Arbuts amb pels en branques i fulles que li dona un color gris blanquinós. Flors groges
Fulles amb 3-5 parells de fulles amples i verd clar. Fruït llegum ampla i penjant. Flors groges en raïm
Fulles larges i estretes amb marge sencer, i formant grups a la tija. Flors morades reunides en espigues terminals
Fulles estretes, quasi cilíndriques,amb pèls al envers. Flors blaves
Fulles lineals, punxoses amb dues bandes blanques a l'envers. Fruït redonet
Fulles menudes
Fulles alternes a la tija
Fulles oposades a la tija o verticilades
Fulles compostes
Fulles simples
Tronc amb corfa gruixuda de suro
Tronc sense suro en la corfa
Fulles dures, coriacees
Fulles blanes
Fulles amb forma d'agulla. Flors xicotetes de color rosa o blanc
Arbust amb més 1 m amb fulles de color verd grisós
Fulles dures i dentades i pot ser amb espines, verds per les dues cares
Fulles no dentades però poden ser serrades o ondulades
Fulles sense peciol. Fruït sec en càpsula
Fulles amb peciol
Fulla amb una densa superfície arrugada
Fulla amb la superfície no arrugada
Fulla amb l'anvers color verd clar
Fulla amb color verd grisenc
Planta que produeix làtex a les ferides
No produeix làtex a les ferides
Fruit gla
Fruit petit i arredonit roig que torna en negre amb la maduració
Fulles serrades i verds. Flors blanques, fruït carnós i roig
Fulles amb la bora sencera o pot ser un poc ondulada
Fulles linears, apegaloses de color verd fosc. Flors blanques
Fulles laminars, blanquinoses per tindre molts pèls. Flors roses
Fulles amb pèls
Fulles sense pèls
Fulles palmatilobulades, alternes i peciolades que mostren 5 lòbuls amb el marge serrat
Planta densament coberta per pels rígids que li donen un tacte aspre
Fulles llanceolades, forma de llança
Fulles deltoidees, forma de delta
Fulles llanceolades, flors de color groc, fruït negros de la grandaria d'una oliva però més arredonit
Fulles molt grans i acintades
Arbust amb fulles amples, un poc dures i amb pèls al revers. Flors blanques formant una sombrilla en la punta de les tiges. Fruit blau
Fulles rugoses i peludes. Flors blanques i fruit en càpsula
Fulles ovo-lanceolades amb flors blanques que naixen de les axil·les de les fulles. Fruit carnós negre
Fulles laminars, quasi sense pecíol, un poc dures, amb el marge sencer
Fulles asimètriques a la base
Fulles llanceolades, allargades i simètriques
Fulla amb un únic nervi principal bé definit
Fulla amb tres nervis principals. Fruits negres reunits en raïms
Berro
Bufassa
Olivera
Boja de fulla estreta
Canyís, carrís
Pi rodeno
Pi carrasco
Garrofera
Margalló
Llentiscle
Cogombre salvatge
Campaneta
Peu de llebre
Civeta borda
Forratge bord
Figuera
Alger
Mangraner
Espí negre
Argelaga
Bojeta blanca (escobón)
Jonc
Ortiga
Cebollí
Cúgula
Cebollí
Cúgula
Fenoll
Nap del diable
Espí blanc
Esbarzer
Espàrreg
Herba del diable
Albaida
Espantallops
Cantueso, Tomaní
Romaní
Càdec
Herba de plata
Surera
Olivera
Bruc
Tamarisc
Malrubí
Roure Valencià
Carrasca
Morera
Coscoll
Aladern
Alborç
Jara negra
Jara blanca
Malva
Sonall
Xop
Llorer
Canya
Marfull
Jara Borrera
Murta
Olm
Salze
Baladre
Roldor